Arboga EL-team
Behöver du hjälp med elinstallationer reparationer eller service?
Då har vi det du behöver

EL-team AB är ett företag med verksamhet i Arboga.
AB Arboga Kraft & Ljus är ett dotterbolag till El-team AB.
Vi har lång erfarenhet inom Elbranschen och Industrin.
Vi kan hjälpa er med det mesta inom dessa områden.

  Tänk på säkerheten.
Anlita alltid en behörig elinstallatör för att förnya, reparera eller komplettera dina elinstallationer.

Nyhet! Vi håller på att certifiera företaget enl. ISO 9001 och 14001. Som ett led i detta vill vi synliggöra vår affärsidé och de arbetsmetoder "vägvisare" vi ämnar arbeta utifrån.

3

3
 
Elinstallationer
Service
Reparationer
Automation
Pumpar

eio

__________________________

EL-team AB Arboga
Munkgatan 25
732 45 Arboga
Tel. 0589-61 17 00
Fax. 0589-61 17 01
info@arbogaelteam.se

AB Arboga Kraft & Ljus
Strängen 7
732 31 Arboga
Tel. 0589-61 10 05
lars.petterson@kraftochljus.se

Arboga EL-team
KH Design Studio